Binárny kód na text a späť

Vitajte v našom online nástroji na konverziu binárnych čísel. Tento nástroj je určený na rýchly a presný prevod medzi obyčajným textom a binárnym kódom. Bude užitočný pre študentov, vývojárov softvéru, kryptografov a všetkých, ktorí pracujú s údajmi na najnižšej úrovni.

Na našej platforme môžete konvertovať obyčajný text na binárny kód a naopak. Podporujeme kódovanie UTF-8, UTF-16 a ASCII, aby sme zabezpečili čo najväčšiu kompatibilitu a presnosť prekladu. V závislosti od vašich potrieb poskytujeme aj možnosť zobrazenia binárneho kódu s medzerami alebo bez nich. Pomocou nášho nástroja môžete rýchlo prekladať text do binárneho kódu a z binárneho kódu pri zachovaní integrity pôvodných údajov a zabezpečení presných výsledkov. Dúfame, že náš nástroj bude užitočný pre vaše projekty, vzdelávanie a výskum. Začnite hneď, stačí zadať text alebo binárny kód do príslušného vstupného poľa a nechať náš nástroj urobiť zvyšok!

Ako sa to počíta

Konverzia textu do binárnej sústavy je proces prevodu textových znakov na ich binárnu reprezentáciu. Tento postup je možné vykonať ručne podľa nasledujúcich krokov:

 1. Definiovanie kódovania: Najprv je potrebné definovať, ktoré kódovanie sa používa pre text, ktorý chcete preložiť do binárnej sústavy. Najbežnejšie kódovanie je ASCII, ale bežne sa používajú aj UTF-8 a UTF-16. ASCII kóduje len znaky anglickej abecedy, zatiaľ čo UTF-8 a UTF-16 podporujú väčšinu svetových jazykov.
 2. Zistenie kódu znaku: Ďalším krokom je určenie číselnej hodnoty každého znaku v texte podľa zvoleného kódovania. V prípade ASCII má napríklad písmeno "A" kód 65.
 3. Konvertovať kód do binárneho formátu: Potom prevediete tento číselný kód do binárneho formátu. Na to budete potrebovať poznať postup prevodu desiatkového čísla na binárne. Napríklad číslo 65 v binárnom formáte sa stane 01000001.
 4. Postup opakujte pre každý znak: Pokračujte v tomto postupe pre každý znak v texte. Každý znak sa prevedie na binárny formát a na konci budete mať úplnú binárnu reprezentáciu vášho textu.

Je dôležité poznamenať, že hoci tento proces možno vykonať ručne, môže byť časovo náročný a náchylný na chyby, najmä v prípade rozsiahlych textov. Na tieto účely je lepšie používať automatizované nástroje, ako sú napríklad online binárne konvertory.

Príklady

 • Zadanie: Preložte slovo Hello do binárneho kódu

  Riešenie: Pomocou online dekodéra na tejto stránke dostaneme slovo hello v binárnom kóde takto: 01101000 01100101101 01101100 01101100 01101111

 • Zadanie: Dostanete binárny kód 0000000001110111 0000000001101111 0000000001110010 0000000001101100 0000000001100100. Dešifrujte ho v kódovaní UTF-16

  Riešenie: Zadajte binárny kód do spodného okna, dostaneme, že je to slovo "world"

 • Zadanie: Preložte slovo "true" do binárneho kódu pomocou kódovania ASCII a uveďte ho bez medzier

  Riešenie: Pomocou prevodníka dostanete výsledok - 01110100011100100111010101100101