Kod binarny na tekst i z powrotem

Witamy w naszym narzędziu do konwersji binarnej online. Narzędzie to zostało zaprojektowane do szybkiej i dokładnej konwersji zwykłego tekstu na kod binarny. Będzie ono przydatne dla studentów, programistów, kryptografów i każdego, kto pracuje z danymi na najniższym poziomie.

Na naszej platformie można konwertować zwykły tekst na kod binarny i odwrotnie. Obsługujemy kodowanie UTF-8, UTF-16 i ASCII, aby zapewnić największą kompatybilność i dokładność tłumaczenia. Zapewniamy również możliwość wyświetlania kodu binarnego ze spacjami lub bez, w zależności od potrzeb. Skorzystaj z naszego narzędzia, aby szybko przetłumaczyć tekst na i z kodu binarnego, zachowując integralność oryginalnych danych i zapewniając dokładne wyniki. Mamy nadzieję, że nasze narzędzie będzie przydatne w projektach, edukacji i badaniach. Zacznij już teraz, po prostu wprowadź swój tekst lub kod binarny w odpowiednim polu wejściowym i pozwól naszemu narzędziu zrobić resztę!

Jak to się liczy

Konwersja tekstu na format binarny to proces konwersji znaków tekstowych na ich reprezentację binarną. Można to zrobić ręcznie, wykonując poniższe czynności:

 1. Definiuj kodowanie: Najpierw musisz zdefiniować kodowanie używane dla tekstu, który chcesz przetłumaczyć na binarny. Najpopularniejszym kodowaniem jest ASCII, ale UTF-8 i UTF-16 są również powszechnie używane. ASCII koduje tylko znaki alfabetu angielskiego, podczas gdy UTF-8 i UTF-16 obsługują większość języków świata.
 2. Znajdź kod znaku: następnym krokiem jest określenie wartości numerycznej każdego znaku w tekście zgodnie z wybranym kodowaniem. Na przykład dla ASCII litera "A" ma kod 65.
 3. Konwersja kodu do formatu binarnego: Następnie należy przekonwertować kod numeryczny do formatu binarnego. Aby to zrobić, musisz znać procedurę konwersji liczby dziesiętnej na binarną. Na przykład liczba 65 w formacie binarnym to 01000001.
 4. Powtórz proces dla każdego znaku: Kontynuuj ten proces dla każdego znaku w tekście. Każdy znak zostanie przekonwertowany na binarny, a na końcu otrzymasz pełną binarną reprezentację tekstu.

Należy zauważyć, że chociaż proces ten można wykonać ręcznie, może to być czasochłonne i podatne na błędy, szczególnie w przypadku dużych tekstów. Do tych celów lepiej jest używać zautomatyzowanych narzędzi, takich jak konwertery binarne online.

Przykłady

 • Zadanie: Przetłumacz słowo Hello na kod binarny

  Rozwiązanie: Korzystając z dekodera online na tej stronie, otrzymamy słowo hello w kodzie binarnym w następujący sposób: 01101000 01100101101 01101100 01101100 01101111

 • Zadanie: Otrzymujesz kod binarny 0000000001110111 0000000001101111 0000000001110010 0000000001101100 0000000001100100. Odszyfruj go w kodowaniu UTF-16.

  Rozwiązanie: Wprowadź kod binarny w dolnym oknie, otrzymamy, że jest to słowo "world".

 • Zadanie: Przetłumacz słowo "true" na kod binarny przy użyciu kodowania ASCII i podaj je bez spacji.

  Rozwiązanie: Używając konwertera można uzyskać wynik - 01110100011100100111010101100101