Превръщане на двоичен код в текст и обратно

Добре дошли в нашия онлайн инструмент за преобразуване на двоични числа. Този инструмент е предназначен за бързо и точно преобразуване между обикновен текст и двоичен код. Той ще бъде полезен за ученици, разработчици на софтуер, криптографи и за всички, които работят с данни на най-ниско ниво.

В нашата платформа можете да конвертирате обикновен текст в двоичен код и обратно. Поддържаме UTF-8, UTF-16 и ASCII кодиране, за да осигурим най-голяма съвместимост и точност на превода. Предоставяме и възможност за показване на двоичен код със или без интервали в зависимост от вашите нужди. Използвайте нашия инструмент, за да превеждате бързо текст към и от двоичен код, като запазвате целостта на оригиналните данни и осигурявате точни резултати. Надяваме се, че нашият инструмент ще бъде полезен за вашите проекти, образование и изследвания. Започнете още сега, просто въведете вашия текст или двоичен код в съответното поле за въвеждане и оставете нашия инструмент да свърши останалото!

Как се отчита

Преобразуването на текст в двоичен код е процес на преобразуване на текстови символи в тяхното двоично представяне. Това може да се направи ръчно, като се следват стъпките по-долу:

 1. Дефиниране на кодиране: Първо трябва да определите кое кодиране се използва за текста, който искате да преведете в двоичен код. Най-често срещаното кодиране е ASCII, но често се използват и UTF-8 и UTF-16. ASCII кодира само знаците от английската азбука, докато UTF-8 и UTF-16 поддържат повечето световни езици.
 2. Намерете кода на символа: следващата стъпка е да определите цифровата стойност на всеки символ във вашия текст в съответствие с избраното кодиране. За ASCII например буквата "А" има код 65.
 3. Конвертиране на кода в двоичен формат: След това ще конвертирате този цифров код в двоичен формат. За да направите това, ще трябва да знаете процедурата за преобразуване на десетично число в двоично. Например числото 65 в двоичен формат става 01000001.
 4. Повторете процеса за всеки символ: Продължете този процес за всеки символ във вашия текст. Всеки символ ще бъде конвертиран в двоичен формат и накрая ще имате пълно двоично представяне на вашия текст.

Важно е да се отбележи, че въпреки че този процес може да се извърши ръчно, той може да отнеме много време и да доведе до грешки, особено при големи текстове. За тези цели е по-добре да се използват автоматизирани инструменти, като например онлайн двоични конвертори.

Примери

 • Задание: Преведете думата Hello в двоичен код

  Решението: Използвайки онлайн декодера на тази страница, получаваме думата hello в двоичен код, както следва: 01101000 01100101101 01101100 01101100 01101111

 • Задание: Даден ви е двоичният код 0000000001110111 0000000001101111 0000000001110010 0000000001101100 0000000001100100. Декриптирайте го в кодиране UTF-16

  Решението: Въведете двоичния код в долния прозорец и ще видите, че това е думата "world".

 • Задание: Преведете думата "true" в двоичен код, като използвате ASCII кодиране, и го предоставете без интервали

  Решението: С помощта на конвертора можете да получите резултата - 01110100011100100111010101100101