Převod binárního kódu na text a zpět

Vítejte v našem online nástroji pro převod binárních hodnot. Tento nástroj je určen k rychlému a přesnému převodu mezi prostým textem a binárním kódem. Bude užitečný pro studenty, vývojáře softwaru, kryptografy a všechny, kdo pracují s daty na nejnižší úrovni.

Na naší platformě můžete převádět prostý text na binární kód a naopak. Podporujeme kódování UTF-8, UTF-16 a ASCII, abychom zajistili co největší kompatibilitu a přesnost převodu. Poskytujeme také možnost zobrazit binární kód s mezerami nebo bez nich v závislosti na vašich potřebách. Pomocí našeho nástroje můžete rychle překládat text do binárního kódu a z binárního kódu při zachování integrity původních dat a zajištění přesných výsledků. Doufáme, že náš nástroj bude užitečný pro vaše projekty, vzdělávání a výzkum. Začněte hned, stačí zadat text nebo binární kód do příslušného vstupního pole a nechat náš nástroj udělat zbytek!

Jak se to počítá

Převod textu do binární soustavy je proces převodu textových znaků na jejich binární reprezentaci. Tento převod lze provést ručně podle následujících kroků:

 1. Definice kódování: Nejprve je třeba definovat, jaké kódování se používá pro text, který chcete převést do binární podoby. Nejběžnějším kódováním je ASCII, ale běžně se používají také kódování UTF-8 a UTF-16. ASCII kóduje pouze znaky anglické abecedy, zatímco UTF-8 a UTF-16 podporují většinu světových jazyků.
 2. Zjištění kódu znaku: Dalším krokem je určení číselné hodnoty každého znaku v textu podle zvoleného kódování. Pro ASCII má například písmeno "A" kód 65. V případě písmene "A" je kód 65.
 3. Převod kódu do binárního formátu: Poté převedete tento číselný kód do binárního formátu. K tomu budete potřebovat znát postup převodu desítkového čísla na dvojkové. Například číslo 65 v binárním formátu se stane 01000001.
 4. Postup opakujte pro každý znak: V tomto postupu pokračujte pro každý znak v textu. Každý znak bude převeden do binárního formátu a na konci budete mít úplnou binární reprezentaci svého textu.

Je důležité poznamenat, že ačkoli lze tento proces provést ručně, může být časově náročný a náchylný k chybám, zejména v případě rozsáhlých textů. Pro tyto účely je lepší použít automatizované nástroje, například online binární konvertory.

Příklady

 • Zadání: Přeložte slovo Hello do binárního kódu

  Řešení: Pomocí online dekodéru na této stránce získáme slovo hello v binárním kódu takto: 01101000 01100101101 01101100 01101100 01101111

 • Zadání: Máte k dispozici binární kód 0000000001110111 0000000001101111 0000000001110010 0000000001101100 0000000001100100. Rozšifrujte jej v kódování UTF-16.

  Řešení: Zadejte binární kód do spodního okna, dostaneme, že je to slovo "world".

 • Zadání: Přeložte slovo "true" do binárního kódu pomocí kódování ASCII a zadejte ho bez mezer.

  Řešení: Pomocí převodníku získáte výsledek - 01110100011100100111010101100101