Med hur många procent har antalet förändrats

Kalkylatorn på denna sida hjälper dig att snabbt beräkna hur ett tal har förändrats i procent. Om du till exempel hade ett tal 111 och nu har 222, hur stor procentuell förändring har talet förändrats? Genom att ange båda värdena kan du enkelt få fram resultatet.

Загрузка...

Resultat

->

Förändringen uppgick till %

Kvantitativ förändring:

Formel för beräkning av procentandel = (B-A)/A*100,
A = Referensvärde
B = Slutvärde

Exempel

  • Uppdrag: Startvärdet är 4523 och slutvärdet är 6559. Med hur många procent har siffran förändrats?

    Lösningen: Med hjälp av en miniräknare har talet 4523 ökat med 45%.

  • Uppdrag: Arbetarens lön var 25500 rubel. Efter indexering blev den 27400. Med hur mycket ökade arbetarens lön?

    Lösningen: Om du matar in motsvarande värden i kalkylatorn får du en löneökning på 7,4%.

  • Uppdrag: Bensin kostade ursprungligen 45 rubel, men efter en instruktion från ovan sjönk priset till 44 rubel per liter. Med hur många procent har siffran förändrats?

    Lösningen: Med hjälp av kalkylatorn är det lätt att se att priset har sjunkit med 2,2%