Med hvor mange prosent tallet har endret seg

Kalkulatoren på denne siden hjelper deg raskt å beregne hvordan et tall har endret seg i prosent. Hvis du for eksempel hadde tallet 111 og nå har 222, hvor mye har tallet endret seg i prosent? Ved å skrive inn begge verdiene kan du enkelt få resultatet.

Загрузка...

Resultat

->

Endringen beløp seg til %

Kvantitativ endring:

Formel for prosentvis beregning = (B-A)/A*100,
A = Referanseverdi
B = Sluttverdi

Eksempler

  • Oppgave: Startverdien er 4523 og sluttverdien er 6559. Med hvor mange prosent har tallet endret seg?

    Løsningen: Ved hjelp av en kalkulator har tallet 4523 økt med 45 %.

  • Oppgave: Arbeiderens lønn var 25500 rubler. Etter indeksregulering ble den 27400. Hvor mye økte arbeiderens lønn med?

    Løsningen: Hvis du legger inn de tilsvarende verdiene i kalkulatoren, får du en lønnsøkning på 7,4 %.

  • Oppgave: Opprinnelig kostet bensin 45 rubler, men etter en instruks ovenfra falt prisen til 44 rubler per liter. Hvor mange prosent har tallet endret seg?

    Løsningen: Ved hjelp av kalkulatoren er det lett å se at prisen har falt med 2,2 %.